voor meer informatie mail naar:
Raf Janssen Raf@cooperatievevakschool.nl

@

Nicole Estejé Nicole@cooperatievevakschool.nl

@

 

Steeds meer burgers nemen zelf het initiatief om bestaanszekerheid veilig te stellen, voor zichzelf en voor anderen om zich heen. Ze richten zich op sociale grondrechten en zoeken nieuwe manieren

van samenwerken. Daarom noemen we ze sociale coöperaties. Ze vormen een nieuw werkveld: voor
burgers maar ook voor beroepskrachten. Een nieuw werkveld vraagt om nieuw vakmanschap. De Coöperatieve Vakschool voorziet daarin met opleidingen voor ambachtslieden in bestaanszekerheid
.

Opleiding voor ambachtslieden in bestaanszekerheid

Achtergrond

Uit meer dan 100-jaar sociale strijd ontwikkelde zich midden vorige eeuw een samenleving waarin mensen niet meer in angst
hoefden te leven voor hun dagelijkse bestaan. Daar stond de overheid garant voor via collectieve verzekeringen en voorzieningen.
Die garantstelling werd in 1983 zelfs vastgelegd in de Grondwet, de hoogste wet van het land.  We noemen die garanties: sociale grondrechten.

Via de sociale grondrechten dragen we de overheid op om te zorgen voor:

Maar de uitvoering van de sociale grondrechten komt meer en meer in de verdrukking. Taken worden wegbezuinigd of overgeheveld naar sociaal ondernemers of vrijwilligers. De invulling van sociale grondrechten via collectieve solidariteit wordt flinterdun, terwijl armoede en ongelijkheid juist toenemen. Steeds meer mensen leggen zich hier niet langer bij neer. Zij slaan

de handen ineen en zetten sociale coöperaties op om taken op te pakken die de overheid laat liggen.

 

 

Met sociale coöperaties leggen burgers een claim op de uitvoering van sociale grondrechten: ze trekken hun opdracht aan de overheid in;
ze gaan zelf actief op zoek naar
een nieuwe manier om bestaanszekerheid op diverse terreinen te waarborgen.

Dat vereist nieuwe vaardigheden, nieuw denken en nieuw doen.

Kortom: sociale coöperaties ontwikkelen een nieuw ambacht.
In de Coöperatieve

Vakschool brengen we via theorie
en praktijkervaring dat nieuwe ambacht tot leven.

De Coöperatieve Vakschool staat open voor iedereen die zich bezighoudt met sociale coöperaties. De Vakschool richt zich in het bijzonder op twee groepen:

 

  • Burgers die als collectief in het publieke domein activiteiten opzetten om de bestaanszekerheid van henzelf en hun omgeving te waarborgen. Ze worden getraind in het ontwikkelen en toepassen van eigen beslissingsbevoegdheid en eigen uitvoeringsmacht. Wat betekent dat en hoe doe je dat als burgers onder elkaar?

  • Medewerkers van overheden en aanverwante organisaties worden getraind in de achterliggende concepten, de nieuwe verhoudingen, het nieuwe denken en doen die sociale coöperaties met zich meebrengen. Wat betekent dit voor mij als beroepskracht?
Een nieuw ambacht voor wie

 

Deelnemers worden getraind in:

 

  • kennis over sociale grondrechten en sociale coöperaties
  • vaardigheden voor coöperatief denken en doen
  • omgaan met de eigenaard(igheden) van het publieke domein
  • persoonlijke ontwikkeling: rolbestendig handelen in een nieuwe positie
  • het duurzaam opzetten en vormgeven van een sociale coöperatie
leerdoelen
programma's

Basisprogramma

Leertraject voor burgerinitiatieven en leertraject voor beroepskrachten van (overheids)organisaties. Dit programma start twee keer per jaar (in het najaar en het voorjaar).

Maatwerk programma

Een netwerk van basisinitiatieven in een stad/regio en/of een bundeling van (overheids)organisaties kunnen vragen om een op maat toegesneden scholingsprogramma.

Seizoenen academie

Sociale coöperaties en andere burgercollectieven zijn voorlopers van een nieuwe tijdgeest. Ook wetenschappers zijn bezig dit nieuwe denken en doen te funderen en zo innovatie aan te jagen op sociaal, juridisch, economisch en (openbaar) bestuurlijk vlak. Elk seizoen komt een denktank van wetenschappers bij elkaar. De bijeenkomsten worden afgesloten met een openbare conferentie.