voor meer informatie mail naar:
Raf Janssen Raf@cooperatievevakschool.nl

@

Nicole Estejé Nicole@cooperatievevakschool.nl

@

‘Als het denken niet verandert, verandert ook de werkelijkheid niet’

Programma

Toelichting Bouwplaats

Op 24 augustus start Bouwplaats Sociale Coöperaties. Vier keer per jaar komen wetenschappers en deelnemers aan sociale coöperaties bij elkaar om een nieuw begrippenkader te ontwikkelen. Elke bijeenkomst wordt afgerond met een publiek verslag en discussie.

Bouwplaats verwijst naar het dagelijks ploeteren van mensen om bestaanszekerheid te waarborgen, voor zichzelf en voor anderen. Zonder het zelf door te hebben leggen deze burgerinitiatieven een claim op sociale grondrechten, daarom noemen we ze sociale coöperaties. Ze richten zich op: leefbaar inkomen, goede woning, gezond leefklimaat, goede zorg en passend onderwijs. Dit zijn rechten die in de Grondwet vastgelegd zijn als opdrachten aan de overheid. De overheid schuift die opdrachten steeds verder af naar de eigen vermogens van losse individuen of sociaal ondernemers. Collectieve solidariteit wordt steeds dunner, terwijl armoede en ongelijkheid juist toenemen.

De minimale taakopvatting van de overheid gaat gepaard met een taal en context waarmee vernieuwende initiatieven binnen dit gangbare systeem worden gehouden. Gangbare taal en definities mangelen de vernieuwingskracht. Bouwplaats doet een beroep op wetenschap en wetenschappers om hun kennis en kunde in te zetten voor een nieuwe taal waarmee sociale coöperaties meer begrip van en meer greep kunnen krijgen op de werkelijkheid.